Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!
Leren van ervaring en kennis uit het netwerk!

Home > Projecten > Noord West Overijssel > Toekomst Overijssel Energieneutraal (TOE)

Samen bouwen aan energieneutraal wonen in Overijssel

Overijssel wil tot 2020 duizend bestaande particuliere woningen moderniseren naar energieneutraal, met de ambitie om dit daarna verder op te schalen. Hiervoor is een lokaal en gezamenlijk aanbod voor  particulieren vanuit bedrijven essentieel. Voor de klant (woningeigenaar) geldt dat het aanbod zo interessant moet zijn dat deze overgaat tot het werkelijk doorvoeren van de energieneutrale maatregelen. Tot slot moet het actief aanbieden van aanpakken naar energieneutraal een interessante businesscase voor de bedrijven opleveren. 

Om voorgaande te versnellen, te coördineren en te sturen op voldoende volume wordt onderstaand project opgezet, waarbij clusters van regionale ondernemers centraal staan en wordt samengewerkt met lokale initiatieven van burgers en bedrijven vanuit de regio.  

Samenwerking & projectpartners

De grote opgave in het project is om, in de actuele hoogconjunctuur in de Overijsselse bouw, bedrijven te verleiden om al dan niet samen met andere bedrijven een aanbod te ontwikkelen voor particulieren, gericht op het naar energieneutraal moderniseren van hun woning. Woning voor woning zal aan de Overijsselse ambitie van duizend woningen gewerkt moeten worden. Dit vraag niet alleen technische innovaties, maar vooral andere manieren van samenwerken en actief klantengroepen benaderen. Hierin speelt samenwerking tussen ondernemers een centrale rol, maar het vraagt eveneens samenwerking met en tussen lokale initiatieven, overheden, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en landelijke partijen. Samenwerking is daarbij geen doel op zich, maar randvoorwaarde om bovenstaand ambitieus projectdoel te kunnen realiseren. 


In de vormgeving en uitrol van het project zal daarom actief worden gestuurd op ‘projectpartnerschap’ met initiatieven, organisaties en partijen op basis van rol, inbreng, verantwoordelijkheid, urgentie etc. Denk als partners hierbij naast de Provincie Overijssel als opdrachtgever en projectpartner ondermeer aan gemeenten, toeleveranciers, de bekende onderwijsinstellingen in de provincie, Stroomversnelling, BZK etc.    

Doelstellingen

Binnen het programma Nieuwe Energie van de Provincie Overijssel zijn specifieke doelstellingen gedefinieerd voor de gebouwde omgeving. Daarbij wordt ingezet op energiebesparing en opwekking van duurzame energie én toegewerkt naar energieneutraliteit. De provinciale doelstelling van 1000 energieneutrale woningen voor 2020 en het creëren van perspectief voor een schaalsprong in de periode daarna, vormen het uitgangspunt van dit project.   
Het TOE-project richt zich specifiek op particuliere woningeigenaren (koopwoningen) en niet op het woningbezit van corporaties (huurwoningen). Overigens lopen parallel aan het project wel eveneens activiteiten gericht op het naar Nul Op de Meter (NOM)-renoveren van corporatiewoningen, b.v. in Twente.  
 
Binnen het project benaderen (samenwerkende) bedrijven zelfstandig of in samenwerking met gemeenten en/of lokale energie-initiatieven potentiële klanten. Pioneering jaagt dit proces wel aan, maar voert het zelf niet uit.  


Het TOE-project wordt in de Stedendriehoek, Twente en Noord West Overijssel uitgevoerd door Pioneering, vernieuwers van de bouw, in opdracht van de Provincie Overijssel (programma Nieuwe Energie, Overijsselse Aanpak-gebouwde omgeving). 

Home > Projecten > Noord West Overijssel > Toekomst Overijssel Energieneutraal (TOE)