Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Samen waterneutraal bouwen?!

In een serie blogs, die elke 15e van de maand verschijnt, lichten we een praktijkvoorbeeld uit waar alle Pioneers van kunnen leren. Verschillende partijen die een coalitie moeten vormen in het provinciaal bestuur, een opdrachtgever en een opdrachtnemer of gewoon twee collega’s. Ondanks alle verschillen die er tussen deze partijen en individuen zijn, ontkomen ze niet aan samenwerken. Waarom eigenlijk samenwerken? En hoe doe je dat dan? 

Deze maand: Samen waterneutraal bouwen?!

geschreven door: Geesje Philippi
 

Tijdens de presentatie van gezondheidscentrum De Eik in Hengelo (Gelderland) viel de term ‘waterneutraal bouwen’. Volgens opdrachtgever Ton van Walstijn is een waterneutraal gebouw eenvoudiger te realiseren dan een energieneutraal gebouw. Waterneutraal, daar had ik nog nooit van gehoord. Tijdens een bijeenkomst van de Woonkeuken Overijssel vroeg ik Thijs Broeze (VanWonen) of hij wel eens gehoord had van waterneutraal bouwen. “Nooit”, was zijn antwoord. Thijs daagt me uit voor een blog. Google levert 21.400 resultaten. Op pagina 1 staat een resultaat uit 2005. Een week later sta ik met Claasje Reijers voor een circulaire opgave bij Wonion. Project Heuvelstraat heeft 4 thema’s: circulair, energie, groen, riool&water. In de presentatie toont Wonion H2O neutraal. Ben ik er alert op of hebben we iets innovatiefs te pakken en hoe realiseer je dat dan? Ik doe een verkennend mini-onderzoek.

Waterneutraal bouwen of een waterneutraal gebouw?

Waterneutraal bouwen focust op het behouden van de bergingscapaciteit van een gebied. Het lijkt mij dat van Walstijn en Wonion verder willen gaan en een waterneutraal gebouw voor ogen hebben. Google vindt ook de Trias Aqua: water besparen, regenwater bufferen, infiltreren en gebruiken en tot slot afvalwater hergebruiken. “Waterneutraal bouwen is echt leuk”, zegt Stefan Nijwening van Waterschap Vechtstromen. “Doel is om de watercyclus zoveel mogelijk te sluiten, om ál het drink-, regen- en ander water dat er in komt zoveel mogelijk te bergen en te hergebruiken in plaats van meteen door het riool weg te spoelen. Bij nieuwbouw kun je daar alvast rekening mee houden, door het huis, de tuin, de straat en zelfs een hele wijk daar op in te richten. Maar er zijn ook al mooie voorbeelden waarbij regenwater vasthouden, bergen en hergebruiken een rol spelen in de herstructurering van een oudere wijk.”

Bron: Deltaplan Ruimtelijke Kwaliteit

Bron: Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Hoe zo’n systeem er uit kan zien werd me bij Wonion duidelijk: Regenwater wordt gezuiverd en vervolgens gebruikt voor het doorspoelen van je toilet, de douche, wastafel, wasmachine en vaatwasser. Na zuivering wordt dat water weer opnieuw gebruikt, bijvoorbeeld om de tuin te besproeien.

Afbeelding: Kansenkaart Wonion

Bron: Kansenkaart Wonion

Nieuwe partners op het speelveld

Nieuwe partners op het speelveld Barend Wassink (Wonion): “We merken dat we bij Waterneutraal in het domein belanden van ‘andere’ partijen, zoals de gemeente Oude IJsselstreek, drinkwaterleverancier Vitens en waterschap Rijn & IJssel. Om waterneutraal te bouwen hebben we deze partijen nodig en is samenwerken onontkoombaar. Helemaal niet erg, wij zijn juist érg van het samenwerken. Echter vóórdat je kunt samenwerken moet je een gemeenschappelijk belang hebben. En dat is niet eenvoudig, merken we. De kosten voor het waterneutraal bouwen zijn hoog of eigenlijk is het omgekeerd: de kosten van schoon drinkwater en het verwerken van vervuild water zijn erg laag in Nederland. Dat maakt het lastig om een waterneutraal gebouw financieel rond te krijgen. De ‘verdienmodellen’ van de verschillende partijen wijken af. Grof gezegd werken zowel Vitens als het waterschap met collectieve installaties en willen wij als corporatie juist terug naar individuele installaties.”

Stefan beaamt: “Technisch kan het allemaal wel, is er al heel veel moois bedacht en ontwikkeld. Maar het financiële plaatje is niet eenvoudig. Het gaat soms om forse investeringen en de baten ervan komen niet automatisch terecht bij degene die de kosten moet maken. Toch zie je daar ook soms al mooie uitzonderingen, bijvoorbeeld op de campus van de Universiteit Twente. Door extreme droogte mocht de universiteit een tijdje geen oppervlaktewater gebruiken voor het besproeien van de sportvelden. Er werd daarom overgegaan tot sproeien met drinkwater, en dat kost geld. Toen lag er plotseling wél een businesscase, dát heeft de universiteit bewogen om te zoeken naar alternatieven, zoals het opvangen en hergebruiken van regenwater. Het was plotseling ook financieel verstandig om te kijken of ‘gratis’ regenwater gebruikt kan worden als alternatief voor “duur” drinkwater.”

Wat is de volgende stap in een succesvolle samenwerking in het verantwoord omgaan met drinkwatergebruik en regenwateroverlast?

Ik ben getriggerd. Hoe vinden partijen dat gezamenlijke probleem waardoor het noodzakelijk wordt om samen tot een oplossing te komen?
 

Home