Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Samenwerken

De ambitie van dit thema is het fundamenteel veranderen van cultuur en werkwijze in de bouw waardoor vanuit vertrouwen en samenwerking het halen van duurzaamheidsdoelstellingen vanzelfsprekend wordt en vernieuwde businessmodellen en -strategieen tot uitvoering komen. Maatschappelijk ondernemen met oog voor mens en milieu wordt vanzelfsprekend. 

De opgaven waarvoor Nederland nu staat zijn qua omvang, complexiteit en impact zo groot dat alleen excelleren in bestaande technieken en structuren onvoldoende is om op de grote nieuwe maatschappelijke uitdagingen een tijdig antwoord te hebben. Nieuwe bouwtechnieken, -processen, -materialen én een omslag in het denken en houding zijn essentieel.

Op dit moment ligt de focus op:

  • de versnelling in online samenwerking door het Coronavirus
  • de impact van samenwerking in MDOlabs door corporaties
  • resultaatgericht samenwerken: next step en de leergang
  • Lean: projectmanagement en de leergang
  • PICAANT
    Een platform dat laat zien dat er binnen het aanbesteden veel meer moglijk is dan veelal wordt verwacht. Deelnemers delen en ontwikkelen goede voorbeelden, leerervaringen en producten over aanbesteden en samenwerking.

 

Home > Samenwerken