Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Samenwerken > “Contract of Vertrouwen?”,

Het spanningsveld tussen de prijsvorming en de samenwerking in bouwteam: “Contract of Vertrouwen?”

Datum bericht: 13 maart 2015

Marten Lagemaat studeerde in 2015 via Pioneering af voor zijn Master of Science in Civil Engineering and Management op het onderwerp Bouwteam. Zijn onderzoek, met als titel “Contract of Vertrouwen?”, gaat over het spanningsveld tussen de prijsvorming en de samenwerking in een bouwteam.

Het onderzoek van Marten Lagemaat richt  zich  op  de  vraag  hoe  opdrachtgevers  kunnen  omgaan  met  de  onzekerheid over   de   prijsvorming   van   de   uitvoeringsfase   bij   het   aanbesteden   van   een   bouwteam.  Daarbij   is   specifiek   gekeken  naar  de   geintegreerde   vorm   van  het  bouwteam,  waarbij  de  aanbesteding  plaatsvindt  voor  de  voltooiing  van  het  definitief  ontwerp. 

Het   bouwteam   is   een   samenwerkingsverband   tijdens   de   ontwerpfase   van   een bouwproces.  Kenmerkend   is  dat  de  opdrachtgever   samen  met  de   uitvoerende   discipline (de  opdrachtnemer)  zitting  heeft  in  het  bouwteam.  De  samenwerking  in  de  bouwteamfase heeft   als   doel   om   te   komen   tot   een   ontwerp  waarbij   er   rekening   is   gehouden  met   de gevolgen   van   ontwerpkeuzes   voor   de   uitvoeringsfase.   Dat   vereist   het   ontstaan   van   een cooperatieve   samenwerking   tussen   de   opdrachtgever   en   de   opdrachtnemer.   Deze samenwerking  kenmerkt  zich  onder  andere  door  het  gezamenlijk  oplossen  van  problemen en  het  rekening  houden  met  elkaars  belangen. 

Vormen van beheersing 

Opdrachtgevers  kunnen  op  verschillende  manieren  omgaan  met  de  onzekerheid  over  de prijsvorming.   In   het   onderzoek   is   onderscheid   gemaakt   tussen   het   gebruik   van   formele beheersing   en   sociale   beheersing.   Formele   beheersing   verwijst   naar   het   vastleggen   van prestaties   en   verplichtingen   en   is   daarom   primair gebaseerd   op   contractuele   afspraken. Sociale   beheersing   is   gebaseerd   op   de   ontwikkeling   van   vertrouwen   en   daarom   niet afhankelijk  van  een  contract.  Deze  twee  vormen  van  beheersing  kunnen  elkaars  werking belemmeren,  maar  ook  versterken. 

Onderzoeksmethode 

In   een   case   study   is   bij   drie   verschillende   projecten   gekeken   naar   de   onderlinge   relatie tussen   de   toegepaste   vormen   van   beheersing   en   de   invloed   daarvan   op   zowel   de prijsvorming   als   de   samenwerking.   De   drie   projecten   zijn   van   gemeentelijke opdrachtgevers  en  betreffen  werkzaamheden   in  de  GWW  met  een  aanneemsom  tussen de  700.000  en  2.500.000  euro.  Voor  de  case  study  is  data  verzameld  door  middel  van  het analyseren   van   documenten,   het   afnemen   van   interviews   en   de   observatie   van bijeenkomsten  voor  de  aanbesteding  en  tijdens  de  bouwteamfase. 

Conclusie 

Op  basis  van  het onderzoek kan  worden  geconcludeerd  dat  opdrachtgevers  kritisch  moeten zijn   over   het   gebruik   van   formele   beheersing   in   een   geintegreerd   bouwteam.   De   kans bestaat   immers   dat   daarmee   het   ontstaan   van   een   cooperatieve   samenwerking   in   het bouwteam  wordt  belemmerd.  Dat  beperkt  de  beoogde  meerwaarde  van  het  gebruik  van een   bouwteam   als   bouworganisatievorm.   Het onderzoek laat   daarnaast   zien   dat   de nadruk  op  sociale  beheersing,  in  combinatie  met  het  gebruik  van  formele  beheersing,  kan leiden   tot   het   effect   van   complementariteit.   Daarbij   versterken   de   twee   vormen   van beheersing  elkaar,  waardoor   ze   bijdragen   aan   zowel  het   ontstaan   van  een   cooperatieve samenwerking,  als  de  prijsvorming  van  de  totale  uitvoeringskosten. 

 

 

Home > Samenwerken > “Contract of Vertrouwen?”,