Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Samenwerken > Onderzoek Reconfigureerbare proeffabriek Technology Base Twente

Onderzoek Reconfigureerbare proeffabriek Technology Base Twente

 • Onder

  Pioneering heeft in opdracht van de Provincie Overijssel een onderzoek gedaan naar de realisatie van een reconfigureerbare proeffabriek op Technology Base Twente, de noordzijde van de voormalige Vliegbasis Twente. De gedachte is om een schaalbare productielocatie te bouwen, die ook aanpasbaar en verplaatsbaar is en waarbij circulariteit en duurzaamheid maximaal worden ingezet. 
  De vraagspecificatie voor de beoogde bouw is functioneel gespecificeerd. Als innovatieve aspecten zijn geïntegreerd: Reconfigureerbaarheid in hoogte, breedte, lengte, diepte en vloerbelasting; materiaalgebruik, duurzaamheid en circulariteit; energieneutraal voor het gebouw; bereidheid tot reconfiguratie na x jaren en modulariteit. 
  Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van een proeffabriek niet toe. Een projectafwijkingsbesluit met tijdelijke bestemming is mogelijk indien er geen milieuvergunning benodigd is en de stikstofproductie beneden de norm blijft. De Gemeente Enschede loopt momenteel de procedure voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Binnen dit bestemmingsplan is de bouw van een proeffabriek zeer waarschijnlijk toegestaan. De evt. aanwezige munitie in het gebied, zal geen vertragende werking hebben op de bouw. 
  Voor de marktbenadering wordt er, afhankelijk van de drempelwaarde en de doorlooptijd gekeken naar een Eu-aanbesteding openbare procedure of, indien dit binnen het nieuwe aanbestedingsbeleid van de Prov. Overijssel past, een meervoudig onderhandse aanbesteding. In beide gevallen kan deze procedure door een marktconsultatie vooraf worden gegaan. Vanwege de doorlooptijd vallen innovatieve procedures als concurrentiegerichte dialoog en innovatie partnerschap af. 
  De exploitatie van de proeffabriek kan worden ondergebracht bij de Prov. Overijssel of een daaraan gelieerde stichting, bij ADT of haar rechtsopvolger bij de projectontwikkelaar / bouwer of bij HMO. In dat laatste geval zou HMO tevens als opdrachtgever kunnen optreden. 
  Er zijn potentiële gebruikers voor de reonfigureerbare proeffabriek bekend. Deze partijen zijn op zoek naar een invulling voor Industrie 4.0: hoogwaardige technologie en gedeelde voorzieningen. De toepassingen hebben allen een sterk innovatief karakter en een relatie tot activiteiten van de Universiteit Twente of daaraan gelieerd. 
  Voor de financiering van de machines wordt gebruik gemaakt van het Machinefonds Prov. Overijssel. Voor de gebouwen geldt een andere dynamiek: Gebruikers willen geen vastgoed bezitten en zijn bereid om een marktconforme huur te betalen (vanwege alternatieven in bestaande bouw is er een lage toetredingsdrempel); Modulariteit, flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatie kosten geld: het verschil is de onrendabele top: de Prov. Overijssel draagt bij in dat verschil. 
  Er is een rekenmodel gebruikt om de haalbaarheid van de reconfigureerbare proeffabriek door te rekenen. Een concept projectorganisatie is gevormd om de voorbereiding en de bouw te begeleiden. 
  Pioneering heeft de voorstudie gedaan en zal worden betrokken bij een evt. vervolg. 
   

  zoek Reconfigureerbare proeffabriek Technology Base Twente 

Pioneering heeft in opdracht van de Provincie Overijssel een onderzoek gedaan naar de realisatie van een reconfigureerbare proeffabriek op Technology Base Twente, de noordzijde van de voormalige Vliegbasis Twente. De gedachte is om een schaalbare productielocatie te bouwen, die ook aanpasbaar en verplaatsbaar is en waarbij circulariteit en duurzaamheid maximaal worden ingezet. 

De vraagspecificatie voor de beoogde bouw is functioneel gespecificeerd. Als innovatieve aspecten zijn geïntegreerd: Reconfigureerbaarheid in hoogte, breedte, lengte, diepte en vloerbelasting; materiaalgebruik, duurzaamheid en circulariteit; energieneutraal voor het gebouw; bereidheid tot reconfiguratie na x jaren en modulariteit. 

Het geldende bestemmingsplan staat de bouw van een proeffabriek niet toe. Een projectafwijkingsbesluit met tijdelijke bestemming is mogelijk indien er geen milieuvergunning benodigd is en de stikstofproductie beneden de norm blijft. De Gemeente Enschede loopt momenteel de procedure voor de vaststelling van een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Binnen dit bestemmingsplan is de bouw van een proeffabriek zeer waarschijnlijk toegestaan. De evt. aanwezige munitie in het gebied, zal geen vertragende werking hebben op de bouw. 

Voor de marktbenadering wordt er, afhankelijk van de drempelwaarde en de doorlooptijd gekeken naar een Eu-aanbesteding openbare procedure of, indien dit binnen het nieuwe aanbestedingsbeleid van de Prov. Overijssel past, een meervoudig onderhandse aanbesteding. In beide gevallen kan deze procedure door een marktconsultatie vooraf worden gegaan. Vanwege de doorlooptijd vallen innovatieve procedures als concurrentiegerichte dialoog en innovatie partnerschap af. 

De exploitatie van de proeffabriek kan worden ondergebracht bij de Prov. Overijssel of een daaraan gelieerde stichting, bij ADT of haar rechtsopvolger bij de projectontwikkelaar / bouwer of bij HMO. In dat laatste geval zou HMO tevens als opdrachtgever kunnen optreden. 

Er zijn potentiële gebruikers voor de reonfigureerbare proeffabriek bekend. Deze partijen zijn op zoek naar een invulling voor Industrie 4.0: hoogwaardige technologie en gedeelde voorzieningen. De toepassingen hebben allen een sterk innovatief karakter en een relatie tot activiteiten van de Universiteit Twente of daaraan gelieerd. 

Voor de financiering van de machines wordt gebruik gemaakt van het Machinefonds Prov. Overijssel. Voor de gebouwen geldt een andere dynamiek: Gebruikers willen geen vastgoed bezitten en zijn bereid om een marktconforme huur te betalen (vanwege alternatieven in bestaande bouw is er een lage toetredingsdrempel); Modulariteit, flexibiliteit, schaalbaarheid en innovatie kosten geld: het verschil is de onrendabele top: de Prov. Overijssel draagt bij in dat verschil. 

Er is een rekenmodel gebruikt om de haalbaarheid van de reconfigureerbare proeffabriek door te rekenen. Een concept projectorganisatie is gevormd om de voorbereiding en de bouw te begeleiden. 

Pioneering heeft de voorstudie gedaan en zal worden betrokken bij een evt. vervolg.

Download hier de factsheet van de reconfigureerbare proeffabriek.

 

 

 

Home > Samenwerken > Onderzoek Reconfigureerbare proeffabriek Technology Base Twente