Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Water & Klimaat

Door klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Het is van groot belang dat we ons aanpassen aan deze veranderingen. Als we niets doen, kan de schade in onze steden én in het landelijk gebied stevig oplopen. Stortbuien en langdurige neerslag veroorzaken wateroverlast. Op andere momenten ontstaat juist droogte­schade. Hitte veroorzaakt uitzettingsproblemen bij spoor­wegen, bruggen en andere infrastructuur. Ook raakt hitte de gezondheid van kwetsbare mensen, zoals ouderen en jonge kinderen.

 

Niemand kan dit in zijn eentje oplossen. We moeten allemaal aan de bak. De werkplaats Water & Klimaat biedt daarvoor hét platform. Het is een plek waar gemeenten, waterschappen, woningcorporaties, kennisinstellingen, maar ook boeren, bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden samen kunnen werken. Zodat niemand het wiel zelf hoeft uit te vinden. In de Werkplaats Water en Klimaat bundelen we onze krachten en werken we samen aan waterrobuuste en klimaatbestendige wijken, dorpen en steden.

Samen op zoek naar technieken, maatregelen en oplossingen op het huis en in de tuin

 

Samen op zoek naar technieken, maatregelen en oplossingen in de wijk, het dorp en in de stad

 

 

 

 

Samen op zoek naar technieken, maatregelen en oplossingen in de regio en het landelijk gebied

 

 

Wat we als werkplaats voor u organiseren:

  • Werkbezoeken aan nieuwe, opzienbarende projecten
  • Speed-dates, kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Digitale tools voor samenwerking
  • Publiciteit, promotie, publicaties

Waar we graag aan meewerken, mede mogelijk willen maken:

  • Innovatieve pilotprojecten
  • Haalbaarheidsstudies, marktverkenningen
  • Nieuwe bronnen en middelen voor cofinanciering
  • Vormen en regels voor publiek-private samenwerking

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Stefan Nijwening: s.nijwening@pioneering.nl

 

Home > Water & Klimaat