Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Water & Klimaat > Overheden, inwoners en bedrijven werken samen aan een klimaatactieve stad

Klimaatactieve stad

Datum bericht: 26 juni 2018

Weersextremen veroorzaken steeds vaker overlast. Ruimtelijke maatregelen zijn noodzakelijk en overheden kunnen slechts een deel van de kansen realiseren. Bewoners, instellingen, grondeigenaren en bedrijven bepalen vooral of de stad, het dorp of het landelijk gebied adequaat inspeelt op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe kunnen inwoners geraakt worden ommaatregelen te nemen in en rond hun eigen huis? Hoe komen we tot een aantal goed werkende opschaalbare werkwijzen/producten?

In  het  project  Waterbewuste  gemeenschappenÍ›  hebben  studenten  van  de  Saxion  Hogeschool  en  de  universiteit  Twente  in  opdracht  van  waterschap  Vechtstromen  en  stichting  Pioneering  (het  platform  voor  vernieuwers  in  de  bouw  in  Oost  Nederland)  hier  onderzoek  naar  gedaan. 
Drie  onderzoeksvragen  stonden  centraal: 
 
1.  Wat  voor  (slimme)  maatregelen  er  al  zijn  voor  de  particuliere  markt? 
 
2.  Waartoe  zijn  inwoners  bereid  t.b.v.  het  klimaat  /  waterbestendig  maken  van  hun  tuin? 
 
3.  Hoe  kan  deze  kennis  worden  omgezet  in  voor  de  markt  aantrekkelijke  producten  en  diensten  waarmee  de  markt  zich  verder  kan  ontwikkelen? 
 
Graag  delen  we  de  onderzoeksresultaten  met  u.  Per  onderzoeksvraag  kunt  het  onderzoeksrapport  en  de  bijbehorende  presentatie  downloaden.  Om  de  rapportages  gemakkelijk  toegankelijk  te  maken  is  per  rapport  een  oplegger/artikel  geschreven  waarin  een  korte  toelichting  op  de  onderzoeksmethode  wordt  gegeven  en  de  belangrijkste  conclusies  worden  benoemd. 
 
Heeft  u  vragen,  dan  kunt  u  contact  opnemen  met:    Brenda  Koopman,  strategisch  adviseur  waterschap  Vechtstromen,  b.koopman@vechtstromen.nl

Home > Water & Klimaat > Overheden, inwoners en bedrijven werken samen aan een klimaatactieve stad