Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Water & Klimaat > Rendabel Water

Rendabel Water

De Gemeente Enschede, NTP Milieu en Pioneering zijn samen de mogelijkheden aan het onderzoeken voor projecten waarbij wateroverschot verplaatst wordt naar die plaatsen waar watertekort is. Het zoekgebied voor dit project is momenteel Westerval te Enschede.

Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en/of instellingen en kunnen we hiermee voorkomen dat schoon drinkwater gebruikt wordt?
Hoge grondwaterstanden kunnen leiden tot hinder en overlast, maar kan ook gezondheids-schade tot gevolg hebben.
In Enschede is op verschillende plekken sprake van wateroverschot en daarnaast is er een watervraag, kunnen we deze “verbinden”?
Waar kan rendabel energie gewonnen worden uit water in de breedste zin van het woord?
Samen met Pioneering onderzoekt de Gemeente Enschede en NTP Milieu de mogelijkheden om hiervoor duurzame oplossingen te vinden. Lees meer in de nieuwsbrief van NTP van juni 2016.
 
De flyer over Rendabel Water vindt u hier.
 
In de Twentsche Courant van woensdag 6 juli 2016 is onderstaand artikel gepubliceerd:
 

 

 

Home > Water & Klimaat > Rendabel Water