Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKennis delen en inspireren
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Home > Werkplaatsen > Klimaatneutraal renoveren > Nieuwsitems

Nieuwsitems Klimaatneutraal Renoveren

 

KNR Bijeenkomst: duurzame energie en smart gids

Datum bericht: 4 oktober 2012

Slim en duurzaam de toekomst in

Duurzaam opgewekte energie en smart grids zijn naast maatregelen aan de schil van de woning veelbesproken onderwerpen voor de reductie van de CO2 uitstoot. Dinsdag 2 oktober 2012 werd hierover nagedacht en gesproken tijdens een bijeenkomst van Klimaatneutraal Renoveren. De middag vond plaats bij Cogas te Almelo en werd geopend door dagvoorzitter Bas van der Veen met daarna een welkomstwoord door de gastheer Michiel Kirch namens Cogas.

 

De ruim 60 aanwezigen luisterden vervolgens geboeid naar Arno Wurkum van Cogas Duurzaam, die drie vormen van duurzame energie besprak: warmte- koudeopslag, biomassa en biogas. Alle drie vormen illustreerde hij met behulp van praktijkervaring. In Amsterdam is Cogas Duurzaam bezig met de warmte- koudeopslag voor Science Park West. In dit project heeft het eerste gebouw warmte, de tweede koude en de derde beide nodig. Met betrekking tot biomassa loopt er onder andere een project in de Muziekwijk van Zwolle, waarbij een warmtenet wordt aangelegd en een biomassaketel voor houtsnippers wordt geplaatst. Opvallende bijkomstigheden hierbij waren o.a. de benodigde aanpassingen in het bestemmingsplan en het zoeken naar oplossingen voor transportleidingen die niet door een dijk mogen. De derde vorm van duurzame energie die Wurkum ter sprake bracht was biogas. Ondernemen in biogas betekent samenwerken, en zo hebben Cogas Duurzaam en Twence Duurzaam de handen ineen geslagen om samen het bedrijf Twenergy te vormen, dat verantwoordelijk is voor toekomstbestendige biogasinfrastructuur. Voor biogas zal er namelijk een nieuw netwerk aangelegd moeten worden, omdat het huidige aardgasnetwerk niet geschikt is voor transport van biogas. De aanleg van biogasinfrastructuur heeft direct te maken met smart grids (intelligente netwerken), omdat er een goede afstemming tussen vraag en aanbod is vereist. Bovendien dient er een bestemming gekozen te worden voor het overschot aan biogas.

Voor meer details over het verhaal van Arno Wurkum: zie presentatie

 

Het tweede deel van de middag stond in het teken van smart grids. Peter van der Sluijs, beleidsadviseur Alliander en secretaris Stichting SETS, wees op de veranderingen die eraan zitten te komen. In de oude situatie was er een centrale en constante productie van elektriciteit. Nu zijn er door b.v. zonnecollectoren en windenergie naast de centrale ook veel decentrale producenten een gedeelte van de dag.  De netwerken worden waarschijnlijk in 2020 meer lokale netwerken, waarbij de bijdrage van duurzame energie zal stijgen. Nog een verandering is de uitdaging om woningen en zelfs wijken energieneutraal te maken. Al deze veranderingen vragen om intelligente netwerken, “maar ook om slim gebruik van deze netwerken,” aldus Van der Sluijs. De overgang naar smart grids is in het belang van netwerkbeheerders en de consument en zal ook als zodanig gecommuniceerd moeten worden. De consument wil lage kosten, optimaal comfort en in toenemende mate willen ze weten waar de energie vandaan komt. Klantgerichtheid zal een belangrijke factor zijn om smart grids te laten slagen.

Voor meer details over het verhaal van Peter van der Sluijs: zie presentatie

 

 

Na de twee presentaties was er gelegenheid om vragen te stellen. Enkele voorbeelden van onderwerpen die daarbij naar voren kwamen:

  • De samenwerking tussen organisaties als netwerkbeheerders, producenten van duurzame energie en van de bouwkolom is van groot belang is om slim en duurzaam de toekomst in te gaan.
  • De installaties voor de productie van biogas produceren het gehele jaar, maar het grote verbruik is slecht enkele maanden per jaar. Dit is een aandachtspunt voor de gebiedsbenadering.
  • Het managen van elektriciteit wordt in toekomst veel belangrijker voor een regio dan een eigen regionale markt.
  • Hoe gaan de prijzen van biomassa in de toekomst ontwikkelen?
  • Bij een eigen regionaal net zijn interne afspraken over bijvoorbeeld onderhoud erg belangrijk.
  • De klant / eindgebruiker moet wel voordelen hebben van smart grids en duurzame energie.