Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Werkplaatsen > Productontwikkeling

Productontwikkeling

Werkplaats HTSM

Doelstelling

De doelstelling van de werkplaats HTSM is om productinnovaties te stimuleren, door onderzoek uit te voeren over diverse HTSM-bouwonderwerpen en innovatieve projecten uit te voeren. In het Pioneering ontwikkellab kunnen nieuwe productontwikkelingen getest en gemonitord worden. Daarnaast wil de werkplaats ook productinnovaties en kennisdeling stimuleren door veldtochten te houden naar bedrijven die een innovatieve ontwikkeling gerealiseerd hebben.

Met deze activiteiten draagt de werkplaats bij aan de Pioneering doelstelling ter versterking van de economische kracht van bouwgerichte ondernemingen in Twente, bevordering van innovatie in de Twenste bouw en het bevorderen van de werkgelegenheid in de Twentse bouwsector.

Organisatie

Tien tot vijftien deelnemers van Pioneering zijn lid van de werkplaats HTSM. Elke zes weken treffen zij elkaar in een werkplaatsoverleg, waarin nieuwe projecten geïnitieerd en lopende projecten besproken worden. Een stuurgroep, bestaande uit de voorzitter, chef werkplaats en lector Product- en Design van Saxion, komen vier keer per jaar bij elkaar om de doelstelling van de werkplaats te bewaken en te bespreken welke acties nodig zijn om hieraan te voldoen.

Projecten

De werkplaats HTSM rond de lopende projecten van de ‘oude’ werkplaatsen IDF, MIO en PIO af en is gestart met de uitvoering van nieuwe projecten. Deze nieuwe projecten komen deels van deelnemers van Pioneering en deels zijn dit projecten die nog niet door deelnemers van Pioneering ingebracht zijn. Om te komen tot nieuwe projecten bestaande uit HTSM-thema’s worden themabijeenkomsten gehouden, waarin een gastspreker vertelt over het thema om vervolgens met elkaar te brainstormen over toepassingen in de bouw. Afhankelijk van deze toepassingen zijn verdiepingssessies binnen bedrijven mogelijk.

HTSM-thema’s waar mee de werkplaats start:

  • Textiel in de bouw;
  • Nanotechnologie in de bouw;
  • 3D-printen;
  • Sensoring;
  • Recycling en duurzaamheid;
  • Biobased materialen;
  • Composieten;
  • Lichtgewichtconstructies.

Productontwikkeling

Bedrijven in de bouwsector zijn in hun denken vaak capaciteitsgericht. De focus ligt vaker op exploitatie dan exploratie.

De Twentse bouw kent van oudsher een hele klantgerichte benadering. Zodra klanten problemen ondervinden, probeert de bouwsector hiervoor een oplossing te verzinnen. De werkplaats Productontwikkeling van Pioneering constateert dat dit creatieve proces maar zelden gebruikt wordt om nieuwe producten te ontwikkelen, waardoor de bouw weinig traditie in productontwikkeling kent. De werkplaats Productontwikkeling van Pioneering meent dat de oorzaak ligt in het feit dat het operationele werk voor gaat in de bouw. Bedrijven hebben/maken veelal geen tijd voor het uitwerken van gehanteerde strategieën. Door de focus op capaciteit is, volgens de werkplaats Productontwikkeling, de aandacht voor de gebruiksaspecten van de producten achtergebleven. Daarbij draagt de gefragmenteerdheid van de keten er ook nog eens aan bij dat er weinig gevoel is voor de markt. De werkplaats Productontwikkeling van Pioneering houdt zich bezig met deze materie en wil bijdragen aan productontwikkeling in de Twentse bouwsector.
 

Home > Werkplaatsen > Productontwikkeling