Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden
Nieuwsbrief ontvangen?aanmelden

Home > Werkplaatsen > Regelgeving en versnelling > Projecten > Een vergelijking tussen traditioneel vastgoedonderhoud en resultaatgericht vastgoedonderhoud.

Een vergelijking tussen traditioneel vastgoedonderhoud en resultaatgericht vastgoedonderhoud.

 

Om de kennis over het resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO) te vergroten heeft de werkplaats Regelgeving en Versnelling een onderzoek verzocht naar een vergelijking tussen het traditionele uitbesteden van onderhoud en RGVO. Dit rapport is geschreven om de volgende vraag van de Werkplaats Regelgeving en Versnelling te beantwoorden:

Hoe verhoudt resultaatgericht vastgoedonderhoud zich tot de traditionele methode van uitbesteding van vastgoedonderhoud en welke methode kan in concrete gevallen het best worden gehanteerd?” Om deze vraag te beantwoorden zijn door middel van literatuurstudie en interviews een aantal deelvragen beantwoord.

Traditioneel vastgoedonderhoud richt zich op het uitvoeren van werkzaamheden aan de hand van een vooraf opgestelde processpecificatie. De uitbesteding richt zich op de inspanning van de opdrachtnemer, maar deze inspanning komt niet verder dan het uitvoeren van het bestek. Het traditionele vastgoedonderhoud is meestal gericht op een incidenteel onderhoud. RGVO daarentegen verwacht van de opdrachtnemer een actieve houding gericht op het ontwerpen van onderhoudsscenario’s en het uitvoeren hiervan en richt zich op onderhoudssamenwerking over een langere termijn, vaak de levensduur van een complex.

Het RGVO heeft ten opzichte van het traditionele vastgoedonderhoud een aantal verbeteringen. Als eerste wordt bij vastgoedonderhoud op lange termijn een lagere prijs gerealiseerd door het gebruik van RGVO dan wanneer men het traditionele uitbesteden van vastgoedonderhoud gebruikt. Daarnaast is bij het RGVO het afspreken van risico’s makkelijker geworden. Wanneer een opdrachtnemer met zijn kennis het onderhoudsscenario opstelt kan hij meteen de risico’s inzien en uitrekenen. Ten derde is er de garantie van kwaliteit, de opdrachtnemer is meer betrokken omdat ook hij belang heeft bij een goed resultaat. Dit levert hem immers meer werk en dus geld op, daarnaast bewijst hij hiermee zijn kunnen.

Daarnaast valt de verandering in de taakverhouding op. Door professionalisering van beide partijen is het voor de opdrachtgever een verlichting en voor de opdrachtnemer juist een uitdaging. Het vastgoedonderhoud is bij de meeste opdrachtgevers geen core business, door het gebruiken van RGVO hebben zij niet langer de kennis nodig om een bestek op te stellen en ook is het niet langer nodig om intensief toezicht te houden.

De opdrachtnemers worden bij het traditionele uitbestedingproces gezien als slechts uitvoerders. Zij geven een prijs voor de uitvoering en voeren daarna uit wat in het bestek staat. Bij RGVO gaan zij juist ook actief deelnemen aan het ontwerpproces. Hiermee verschuift ook meteen een deel van de aansprakelijkheden, is de opdrachtgever bij het traditionele uitbesteden nog aansprakelijk voor de fouten in ontwerpen, schade door materialen en aangewezen onderaannemers, bij het RGVO neemt de opdrachtnemer de keuze voor deze zaken en daarmee ook de aansprakelijkheid over.

 

De keuze voor RGVO of traditioneel vastgoedonderhoud is ten eerste gebaseerd op het beleid met betrekking tot het complex, het RGVO levert pas voordeel op bij een onderhoud dat bestaat uit meerder intervallen en het traditionele vastgoedonderhoud is gebaseerd op in principe incidenteel onderhoud. Echter, een opdrachtgever kan er ook voor kiezen om geen nulbeurt te accepteren, wanneer een nulbeurt niet noodzakelijk is valt een grote investering in de eerset onderhoudsinterval weg. Hier moet men echter wel rekening houden met de hoge kosten die de opdrachtnemer voor de eerste interval maakt aan onderzoeks- en ontwerpkosten, deze zullen moeten worden vergoed. Hij kan ze waarschijnlijk niet in één interval terugverdienen. Daarnaast is het van belang dat beide partijen de kennis en de kunde hebben om om te gaan met RGVO. De toepassing van RGVO op een specifiek complex is niet verklaard, volgens verschillende gebruikers kan het op elk complex toegepast worden.

Klik hier voor het gehele afstudeerrapport.

Home > Werkplaatsen > Regelgeving en versnelling > Projecten > Een vergelijking tussen traditioneel vastgoedonderhoud en resultaatgericht vastgoedonderhoud.