Ondersteboven Bekeken zet de gevestigde orde op de kopMeld je nu aan voor de tweede cursus!
Meld je nu aan voor een van onze de kennissessiesKlik hier voor de events
Workshops en interactieve sessiesVoor én met deelnemers!

Home > Werkplaatsen > Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

Werkplaats Duurzaamheid

Doelstelling
De werkplaats Duurzaamheid richt zich op het verduurzamen van de bestaande bouw. Naast energiebesparing tijdens de exploitatieperiode en het resultaatgericht op niveau houden van de staat van onderhoud van gebouwen, is de toepassing van duurzame materialen een belangrijk aandachtspunt. De speerpunten worden toegepast op concrete projecten. Het gaat hierbij om duurzaamheid in alle fasen van een project: van initiatief en ontwerp tot en met het realiseren en de gebruiksfase. Bovendien wordt de scope verbreed van voorheen vooral corporatiebezit naar particuliere woningen.
Duurzaamheid wordt door de werkplaats benaderd als een economische factor voor bedrijven, opdrachtgever en de gebruiker van het gebouw. Deze drie groepen moeten allemaal voordeel hebben.

Organisatie
In de werkplaats Duurzaamheid zijn de voormalige werkplaatsen Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) en Klimaatneutraal Renoveren (KNR) samengegaan. Zij gaan als werkgroepen verder binnen Duurzaamheid met één gezamenlijke stuurgroep. Deze komt ongeveer drie keer per jaar bij elkaar en houdt zich vooral bezig met de hoofdlijnen van de werkplaats. In de werkgroepen wordt gesproken over relevante projecten en worden bijeenkomsten als de RGVO-terugkomdagen georganiseerd. Afhankelijk van de ontwikkeling van nieuwe thema’s worden nieuwe werkgroepen gevormd.

Projecten
De lopende projecten vanuit het oude programma worden afgerond en nieuwe geïnitieerd. Voor RGVO zijn nieuwe projecten geïnitieerd die gericht zijn op de toepassing van RGVO voor “niet woningen”. Tevens wordt in het kader van kennisdeling de RGVO-leergang op regelmatige basis aangeboden. Op het gebied van energie krijgen, naast bestaande projecten zoals de analyse van energetische renovaties en bijvoorbeeld de monitoring van de houtskeletbouw bij woningcorporaties, ook nieuwe projecten een plek. Deze projecten zijn niet ‘een herhaling van het bekende’ maar zijn technisch, procesmatig, financieel, sociaal of qua klantbenadering innovatief en dragen bij aan een vernieuwende sector.

De werkplaats zet actief in op de inzet van studentenprojecten voor Pioneeringleden. Hierbij zal de kennis die samen met kennisinstellingen gegenereerd wordt zowel naar het onderwijs als naar het bedrijfsleven vloeien.
 

RGVO

Opdrachtgevers richten zich steeds meer op hun kernactiviteiten, namelijk de ontwikkeling en het strategisch beheer van woningen en ander vastgoed. De werkplaats Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO) van Pioneering pleit voor een vernieuwende aanpak van beheer en onderhoud. Dit levert betere eindresultaten op en een grote mate van ontzorging.

De traditionele manier van werken op het gebied van beheer en onderhoud heeft in de praktijk veel nadelen. De afgelopen jaren is een nieuwe benadering voor onderhoud van woningen en gebouwen in opmars gekomen. Doel van die nieuwe benadering is het optimaliseren van de kosten over de gehele levenscyclus van een object, van stichting/ nieuwbouw tot en met instandhouding/onderhoud en sloop: Resultaatgericht Vastgoedonderhoud (RGVO). De Twentse bouw kent veel partijen die zich gespecialiseerd hebben in het in stand houden van de bestaande voorraad. Een markt die de komende jaren nog flink zal groeien en waarin de aandacht voor RGVO fors zal toenemen. Hoewel de relevantie van RGVO toeneemt, blijkt de kennis hierover in de markt tamelijk beperkt. In algemene zin vraagt RGVO om een hoger kennisniveau binnen de ondernemingen. Hoewel veel ondernemers in de onderhoudssector zijn - al dan niet in hoofdlijnen - op de hoogte zijn van de theorie achter RGVO, schiet de toepassing ervan nog tekort. Dit komt doordat de kennis niet echt is 'geworteld' binnen de bedrijven. De werkplaats Resultaatgericht Vastgoedonderhoud vindt dit een, zowel opdrachtgevers als RGVO-bedrijven, onwenselijke situatie.

Home > Werkplaatsen > Resultaatgericht Vastgoedonderhoud