Kennisdelen en ontmoeten
Praktijktraining BrandveiligheidAanmelden
brainstormen en kennisdelen
Regionaal verbinden
Kennisdelen in PICAANT
ProductontwikkelingAutarkische LandschapLodge

Marktconsultatie De Woonplaats: eerste uitvraag 'Circulair Bouwen'

Datum bericht: 12 juli 2017

Op 12 september nodigt Pioneering namens de Woonplaats de markt en andere geïnteresseerden graag uit voor de eerste 'Marktconsultatie Circulair Bouwen". Woningcorporatie de Woonplaats gaat een blokje van 7 woningen in de wijk “Stroinkslanden” slopen en wil op deze plek circulair nieuwbouwen. Aan de hand van deze te ontwikkelen woningen kunnen deelnemers in verschillende consortia kennis ontwikkelen en delen over circulair bouwen. Opdrachtgever De Woonplaats formuleert hiervoor een 'Programma van Ambitie'. Deelnemers vormen gelijkwaardige consortia waarbij een deelnemer in meerdere consortia mag deelnemen. Op basis hiervan wordt aanbesteed.

Download hier de PDF van de marktconsultatie en hier de uitvraag

Doel van de Uitvraag icm de Masterclass

•Kennisontwikkeling en kennisdeling;
•Voorsprong creëren;
•Stimulans Circulair Bouwen.

Na afloop van de uitvraag krijgen de consortia ook publiciteit via Pioneering kennissessies en publicaties in regionale en landelijke vakbladen.

Ieder jaar zal een nieuwe Uitvraag Circulair Bouwen starten met Masterclass 'Circulair Bouwen'.

Aanleiding

Nederland wil in 2050 circulair zijn. Circulair bouwen betekent dat de gehele bouwketen hiervoor opnieuw en anders ingericht moet worden. Pioneering heeft met een groep Pioneers de werkgroep “circulair bouwen” geïnitieerd met als doel circulaire bouwprojecten uit te voeren. Iedere deelnemer volgt een masterclass circulair bouwen waarbij kennis ontwikkeld en gedeeld wordt. Woningbouwcorporatie De Woonplaats start als eerste opdrachtgever met de uitvraag Circulair Bouwen.

Werkwijze

De Woonplaats heeft in haar uitvraag een ambitie vastgelegd. Ieder consortium stelt een visie op over de wijze waarop zij het ambitieniveau van de opdrachtgever wil vertalen. Consortia worden hierbij begeleidt en volgen masterclasses waarin zowel inhoudelijke trainingen als begeleiding wordt gegeven door kennisexperts. De consortium kunnen punten scoren voor deze visie. Het consortium met de hoogste score gaat het project daarna ook daadwerkelijk uitwerken, detailleren en uitvoeren. Het bouwbudget staat vast, de kostprijs is geen criterium. 

U kunt u via deze knop aanmelden voor de marktconsultatie op 12 september

Opzet Masterclass

De masterclasses bestaan uit zes modules van 9.00 – 17.00 uur. Ieder module behandeld een ander thema. Voor ieder thema wordt een kennisdeskundige uitgenodigd. ’s Ochtends wordt een thema behandeld waarna de consortia ’s middags onder begeleiding van enkele procesbegeleiders aan de slag gaan met de uitwerking van het thema. De consortia wisselen ideeën en mogelijkheden uit. De kosten voor de masterclass zijn €3500 voor de eerste deelnemer van een bedrijf, deelnemers twee en drie ontvangen 25% korting. Maximaal worden drie deelnemers per bedrijf toegelaten. Pioneering deelnemers krijgen respectievelijk een korting van €500 en voor de tweede en derde deelnemer €375,- korting.  

 

 

Home > Bibliotheek > Nieuws > Marktconsultatie De Woonplaats: eerste uitvraag 'Circulair Bouwen'